Thursday, 23 June 2016

PIE

TARIKH  : 27 APRIL 2016
TEMPAT : GALERI BESTARI SMK SG BESAR


PIE (Participation, Interaction, Engagement).


Berikut adalah rumusan pembelajaran bengkel PIE:

1. Kesimpulan yang boleh didapati ialah pembelajaran yang mengujakan dengan rangsangan visual dan penglibatan pelajar boleh meningkatan keberkesanan P&P.
2. Rangsangan visual boleh ditingkatkan dengan menggunakan widget Media. Video dan gambar boleh dicari melalui Search Discover dan boleh digunakan sebagai set induksi atau paparan bahan untuk pembelajaran kendiri. Paparan arahan atau soalan untuk bahan visual boleh dibantu dengan penggunaan widget Text.
3. Interaksi dan penglibatan pelajar boleh didapati melalui widget Wall. Ini memudahkan interaksi 3 hala antara guru dengan pelajar, pelajar dengan pelajar, atau pelajar dengan guru. Respons boleh dipaparkan pada satu ruangan dan menggalakkan pembelajaran pelajar antara satu sama lain
4. Pastikan Site cikgu telah dikongsikan dengan pelajar untuk memulakan P&P anda.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
S Pink Premium Pointer